Προγράμματα για Ανέργους Προγράμματα για Εργαζόμενους Προγράμματα για Επιχειρήσεις Ευρωπαϊκά Προγράμματα Σεμινάρια και Πιστοποιήσεις Τηλεκατάρτιση
Διαβίου Μάθηση2021-07-21T15:36:05+00:00

Προγράμματα για Ανέργους

Νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων ΟΑΕΔ

21 Μαΐου 2022|Νέα, Προγράμματα για ανέργους|

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

25 Νοεμβρίου 2020|Προγράμματα για ανέργους|

Προώθηση στην απασχόληση άνεργων νέων 25 έως 29 ετών και άνεργων 29 έως 45 ετών Πτυχιούχων Θετικής, Τεχνολογικής και Οικονομικής Κατεύθυνσης, μέσω Κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

28 Ιουνίου 2019|Νέα, Προγράμματα για ανέργους|

Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κ.Κ. Πρόνοιας

13 Αυγούστου 2018|Προγράμματα για ανέργους|

Προγράμματα για Εργαζόμενους

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Επιστημόνων–Ελευθέρων Επαγγελματιών για αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων-600€

2 Απριλίου 2020|Προγράμματα για εργαζόμενους|

Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας (Security) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας

4 Μαΐου 2016|Προγράμματα για εργαζόμενους|

Πρόγραμμα κατάρτισης για την Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – Πιστοποίηση ΕΦΕΤ

4 Μαΐου 2016|Προγράμματα για επιχειρήσεις, Προγράμματα για εργαζόμενους|

Πιστοποίηση Αγροτών στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

4 Μαΐου 2016|