Προγράμματα για Ανέργους Προγράμματα για Εργαζόμενους Προγράμματα για Επιχειρήσεις Ευρωπαϊκά Προγράμματα Σεμινάρια και Πιστοποιήσεις Τηλεκατάρτιση
Διαβίου Μάθηση2019-11-15T08:21:03+00:00

Προγράμματα για Ανέργους

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

25 Νοε 2020|Προγράμματα για ανέργους|