Τηλεκατάρτιση
Τηλεκαταρτιση2017-05-23T10:38:42+00:00

Στοιχεία Δικτυακής Ασφάλειας OSI L2 / L3 Network Security

17 Μαΐου 2021|Τηλεκατάρτιση|

Τίτλος: Στοιχεία Δικτυακής Ασφάλειας – OSI L2 / L3 Network Security - Με Πρακτικά Παραδείγματα στο Cisco Packet Tracer Διάρκεια: 24 ωρών Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 25/5 18:00- 22:00 27/5 18:00- 22:00 1/6 18:00- 22:00 3/6 18:00- 22:00 8/6 [...]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Security)

15 Μαΐου 2021|Μη κατηγοριοποιημένο, Τηλεκατάρτιση|

ΕΝΑΡΞΗ 07/06/2021 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 01/06/2021 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Παρέχεται υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α) για την απόκτηση του Απαραίτητου Πιστοποιητικού, βάσει των προδιαγραφών που ορίζει το Κέντρο Μελετών [...]

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

15 Μαΐου 2021|Τηλεκατάρτιση|

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 19/08/ 2021 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 16/08/2021   Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων διάρκειας 160 ωρών σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λάρισας. Το υπόψιν πρόγραμμα αντικαθιστά το προαπαιτούμενο των 150 διδακτικών ωρών. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τo [...]

Go to Top