Τηλεκαταρτιση2017-05-23T10:38:42+00:00

« Διήμερο Πρόγραμμα Υποστήριξης και Παρέμβασης στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες»

19 Σεπτεμβρίου 2018|Τηλεκατάρτιση|

Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής Επιμόρφ.-Εξειδίκ. στο τέστ ανίχνευσης διατ/χών Οπτικής Αντίληψης Α.Κ.Ο.Α. (5-6)

8 Μαΐου 2018|Τηλεκατάρτιση|

Διήμερο Πρόγραμμα Υποστήριξης και Παρέμβασης στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

31 Μαρτίου 2017|Τηλεκατάρτιση|

Δυσλεξία / Ειδ. Μαθησιακές Δυσκολίες- Αξιολόγ., Διάγνωση και Τεχνικές

13 Ιανουαρίου 2017|Τηλεκατάρτιση|

Διαταραχή Ελλειμ. προσοχής και Υπερκινητικότητα – Αξιολόγηση, Πρακτ. Υποστήριξης και Τεχν.Παρέμβασεις

24 Νοεμβρίου 2016|Τηλεκατάρτιση|