Ενότητες BASE

Στο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ» μπορείτε να παρακολουθήσετε ταχύρυθμα τμήματα στις ενότητες Base πιστοποιούν δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητα προσόντα – μαζί σχηματίζουν το σύνολο των δεξιοτήτων και των γνώσεων που είναι απαραίτητα για όλους. Οι 4 ενότητες Base είναι:

Computer Essentials (Διαχείριση Αρχείων- Windows)  – δεξιότητες και έννοιες που σχετίζονται με τη χρήση των συσκευών, τη δημιουργία και τη διαχείριση αρχείων, δίκτυα και ασφάλεια δεδομένων.
Online Essentials (Υπηρεσίες Διαδικτύου και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο) – δεξιότητες και έννοιες που σχετίζονται με την περιήγηση στο διαδίκτυο, την αποτελεσματική αναζήτηση πληροφοριών, online επικοινωνίας και e-mail.
Word Processing (Επεξεργασία Κειμένου) – δεξιότητες για την ολοκλήρωση καθημερινών εργασιών που σχετίζονται με τη δημιουργία, τη μορφοποίηση και την τελική επεξεργασία εγγράφων, όπως επιστολές, βιογραφικά σημειώματα, καθώς και άλλα έγγραφα.
Spreadsheets (Υπολογιστικά Φύλλα) – δεξιότητες για την εκτέλεση καθηκόντων που συνδέονται με την ανάπτυξη, τη μορφοποίηση, την τροποποίηση και τη χρήση ενός υπολογιστικού φύλλου, τη χρήση τυποποιημένων τύπων και συναρτήσεων,και την άρτια δημιουργία γραφημάτων και διαγραμμάτων.