Με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ).

Ένα μεγάλο μέρος της ανωτέρω ΚΥΑ (τα κεφάλαια Ι και ΙΙ) αφορούν το σύστημα κατάρτισης  στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να προμηθεύονται τα γεωργικά φάρμακα.

Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια 5 χρόνια και αφορά τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

 

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σου.

 

Διαδικασία Κατάρτισης

Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις, στα ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα. Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.1 Εκπαιδευτικό Κέντρο Τρίπολης – Ματίνα Παράσχου είναι πιστοποιημένος φορέας κατάρτισης και εξέτασης από τον ΕΟΠΠΕΠ και πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η κατάρτιση πραγματοποιείται με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου και στη συνέχεια διεξάγονται εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού.