Ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Σύμφωνα με το υπ΄ αρ. πρωτ. 2139/55846/19-2-2020 & της Κ.Υ.Α. 8197/90920/2013 (ΦΕΚ Β΄1883)  έγγραφα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι πέντε (5) έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία επιτυχούς συμμετοχής του ενδιαφερόμενου στις εξετάσεις.

Το αργότερο έξι μήνες πριν την λήξη της ισχύος του ο ενδιαφερόμενος δύναται να επανεξετασθεί προκειμένου να ανανεώσει την ισχύ του για επιπλέον πέντε (5) έτη, δεδομένου ότι η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση, περιορίζεται σε όσους διαθέτουν σε ισχύ το εν λόγω πιστοποιητικό.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία Ν.4036/2012 (Α’ 8), από 26 Νοεμβρίου 2015 η αγορά φυτοφαρμάκων για επαγγελματική χρήση θα επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν ειδικό πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι αγρότες χωρίς πιστοποιητικό δεν θα μπορούν να προμηθεύονται φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες τους, ή θα πρέπει οι ψεκασμοί να γίνονται με την επίβλεψη άλλου πιστοποιημένου ατόμου.

Για το λόγο αυτό όλοι οι αγρότες, παραγωγοί, ραντιστές και επαγγελματίες ραντιστές που χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα πρέπει απαραίτητα να αποκτήσουν το παραπάνω πιστοποιητικό, συμμετέχοντας στην διαδικασία των ειδικών εξετάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια 5 χρόνια και αφορά τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

  • Το ΚΔΒΜ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ»είναι πιστοποιημένος φορέας κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ και πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  • Είναι το πρώτο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στην Αρκαδία που κατάλαβε τη δυσκολία μετακίνησης των αγροτών σε εποχές θερισμού ή σποράς και με δικό της μεταφερόμενο σύγχρονο εργαστήριο υπολογιστών και εξειδικευμένο προσωπικό έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί εξετάσεις στις έδρες των συνεταιρισμών.

Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού

 Το πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις, στα ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα.

Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σωστά σε 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από τις σαράντα (40) που θα εμφανιστούν μέσα σε ορισμένο χρόνο (60′).

Τα αποτελέσματα γίνονται αμέσως γνωστά και η έκδοση των πιστοποιητικών όπως και η έκδοση των e-παραβόλων είναι ευθύνη του κέντρου.

Για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΚΔΒΜ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ» στα τηλέφωνα 2710238821, 2710242188 & 6936060334.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΣ

 

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σου.