Τηλεκατάρτιση

« Διήμερο Πρόγραμμα Υποστήριξης και Παρέμβασης στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες»

2019-01-08T17:10:51+00:00Τηλεκατάρτιση|

Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής Επιμόρφ.-Εξειδίκ. στο τέστ ανίχνευσης διατ/χών Οπτικής Αντίληψης Α.Κ.Ο.Α. (5-6)

2018-09-13T06:59:50+00:00Τηλεκατάρτιση|

Διήμερο Πρόγραμμα Υποστήριξης και Παρέμβασης στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

2018-09-12T07:24:56+00:00Τηλεκατάρτιση|

Διαταραχή Ελλειμ. προσοχής και Υπερκινητικότητα – Αξιολόγηση, Πρακτ. Υποστήριξης και Τεχν.Παρέμβασεις

2018-09-12T07:27:31+00:00Τηλεκατάρτιση|

Σεμινάριο : Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής και Υπερκινητικότητα – Αξιολόγηση, Πρακτικές Υποστήριξης και Τεχνικές Παρέμβασεις

2018-09-12T07:29:54+00:00Τηλεκατάρτιση|