Νέα πιστοποίηση “ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2021-05-29T09:12:31+00:00Προγράμματα για εργαζόμενους, Σεμινάρια Γραμματειακής Υποστήριξης, Σεμινάρια και πιστοποιήσεις|