Ο τουρισμός σήμερα παρουσιάζει τους πιο υψηλούς δείκτες ανάπτυξης από κάθε άλλο κλάδο της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι ένας χώρος με μεγάλο αριθμό θέσεων και καλές επαγγελματικές προοπτικές. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους, αν όχι το σημαντικότερο, της Ελληνικής οικονομίας, και επιπλέον είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα μας και ένας από τους πιο σημαντικούς σε παγκόσμιο επίπεδο

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα τελευταία έξι χρόνια οι τουριστικές μετακινήσεις, που αφορούν τους προορισμούς όλου του κόσμου, αυξάνονται σταθερά σε ποσοστό 4% έως 5%. Μάλιστα, οι αποδόσεις της τουριστικής βιομηχανίας έχουν αρχίσει να συγκρίνονται με εκείνες της εκμετάλλευσης των πετρελαϊκών κοιτασμάτων, γεγονός που δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τους διεθνείς οργανισμούς.

Ο σωστός σχεδιασμός, η οργάνωση και η διοίκηση μιας τουριστικής επιχείρησης είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Φροντίζει για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, ορίζοντας το ρόλο τού κάθε τμήματος και σχεδιάζοντας τις επιμέρους εργασίες και δραστηριότητες. Στις μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις αναλαμβάνει την οργάνωση και διοίκηση, προσλαμβάνοντας τους υπεύθυνους των τμημάτων και ορίζοντας τα καθήκοντά τους. Ο ίδιος είναι υπεύθυνος για τους προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες καλής συμπεριφοράς από τους υπαλλήλους και να παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες του. Έτσι, εξασφαλίζεται η καλύτερη λειτουργία και η αποδοτική εκμετάλλευση της τουριστικής επιχείρησης.