ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MENTORING&

Test Επαγγελματικού Προσανατολισμού (CareerGateTest Κ.17)

Εισηγητής ΘεόδωροςΚατσανέβας,

Ph.D., L.S.E., Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Σκοπός του σεμιναρίου: Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συνεργατών αφενός στη χρήση του συγκεκριμένου τεστ αφετέρου στη διαδικασία που ακολουθεί την ολοκλήρωσή του (επεξήγηση στον υποψήφιο προπτυχιακό φοιτητή των αποτελεσμάτων του τεστ μέσα από την αναλυτική έκθεση που εξάγεται με το πέρας του).

 

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Εκπαιδευτικούς
 • Ειδικούς ψυχικής υγείας και Συμβούλους προσωπικής ανάπτυξης
 • Αποφοίτους κοινωνικών & ανθρωπιστικών σχολών
 • Οποιονδήποτε θέλει να εμπλουτίσει τις γνώσεις του ή να ασχοληθεί με τη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Γονείς

 

Αναλυτικά:

Το σεμινάριο χωρίζεται σε τέσσερις (4)υποενότητες:

 • 1η Ενότητα – Εισαγωγή στη Ψυχομετρία – Παρουσίαση Ψυχομετρικού Τεστ
 • 2η Ενότητα – Συμβουλευτική – Ερμηνεία του Τεστ
 • 3η Ενότητα  – Νέο Εκπαιδευτικό Σύστημα – Συμβουλευτική Ενηλίκων
 • 4η Ενότητα  – Προβολικά Τεστ – Ασκήσεις Προσομοίωσεις

Για κάθε υποενότητα είναι απαραίτητη η μελέτη του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού (σημειώσεις, video) το οποίο είναι διαθέσιμο στη πλατφόρμα της UNICERT (lms.unicert.gr) στο υπομενού«Ενότητες» σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό μελέτης.

1η Ενότητα:

Με τους κωδικούς που θα σταλούν στomail σας θα πρέπει να γίνει η διεξαγωγή του CareerGatetest. Παρακαλούμε να έχετε παρακολουθήσει  τα video των εισηγήσεων που υπάρχουν στην πρώτη θεματική ενότητα. Θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε την έννοια της ψυχομετρίας και της  Διαδικασίες της Συμβουλευτικής καθώς και να έχετε έτοιμα πιθανά ερωτήματα.

 

Συνάντηση με τον ΚοΚατσανέβα

Θέμα της Συνάντησης  είναι η ερμηνεία των αποτελεσμάτων του Test με βάση την μεθοδολογία του «Χρυσού Κανόνα».  Προοπτικές των επαγγελμάτων με βάση της Ερευνες της Πανεπιστημιακής ομάδας.

 

2η Ενότητα & 3η Ενότητα

 1. Παρακαλούμε να έχετε παρακολουθήσει τα video της δεύτερης και τρίτης θεματικής ενότητας. Θα σας δοθούν πληροφορίες για το νέο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και υλικό για την συμβουλευτική ενηλίκων.
 2. Ταυτόχρονα θα θέλαμε να κάνετε μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα mysep.gr όπου έχουμε συγκεντρώσει υλικό χρήσιμο για την διαδικασία της συμβουλευτικής.

 

Συνάντηση με την Σύμβουλο Βασιλική Κρόκου

Θέμα της συνάντησης

Συμβουλευτική Ενηλίκων. Ασκήσεις προσομοίωσης

 

4η Ενότητα

 1. Παρακαλούμε να έχετε παρακολουθήσει τα video της τέταρτης θεματικής ενότητας.
 2. Ταυτόχρονα να έχετε τυπώσει τα προβολικά test τα οποίαυπάρχουν προκειμένου να σας δοθούν οδηγίες για την χορήγηση και ερμηνεία τους.

 

Συνάντηση με την Σύμβουλο Γεωργία Κεφαλά

Θέμα της συνάντησης

Χορήγηση και ερμηνεία του CareerGateTest με την βοήθεια προβολικών Test

 

Διάρκεια:  Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου ανέρχεται σε 120 ώρες εκ των οποίων οι 100 ώρες αφορούν στην εκπαίδευση μέσω elearning ενώ οι υπόλοιπες 20 ώρες αναλύονται σε μια σειρά τεσσάρων (4) τηλεδιασκέψεων όπου στελέχη της εταιρίας θα επιλύουν απορίες με την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής ενότητας (συνολικά 4 υποενότητες). Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί σε 3 εβδομάδες και θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις πιστοποίησης.

 

Παρακολούθηση: Δια ζώσης & μέσω Webinars (Σύγχρονη και ασύγχρονη παρακολούθηση).

 

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης ο/η συμμετέχων/ουσα εκπονεί το CareerGateTest  Κ.17.

 

Το Career Gate Test  Κ.17

Το CareerGateTest  Κ.17  έχει σταθμιστεί και δοκιμαστεί με επιτυχία στην πράξη επί σειρά ετών και στηρίζεται σε αναγνωρισμένες διεθνείς θεωρίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού και ειδικότερα σε αυτή τουJohnHolland, καθώς και σε πολυετείς έρευνες επιστημονικής ομάδας, υπό την αιγίδα του καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Θεόδωρου Κατσανέβα,.

 

Αποτελείται από τοΕρωτηματολόγιο επαγγελματικών προτιμήσεων σχετικά με 17 επαγγελματικές κατηγορίες (Ταξινόμηση Κ.17)με βάση τους 6 τύπους προσωπικότητας και τα συναφή επαγγέλματα του Holland.

Κόστος: Το κόστος Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης του σεμιναρίου Mentoring είναι 350€