Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής Επιμόρφωσης-Εξειδίκευσης στο τέστ ανίχνευσης διαταραχών Οπτικής Αντίληψης Α.Κ.Ο.Α. (5-6)