Το «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ» αναλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων Επιπέδου 1,2,3  για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που έρχονται καθοιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τρόφιμα. Στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση της ποιότητας, η παραγωγή ασφαλών προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων βάσει της νέας ΥΑ Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/ΟΙΚ.96967/ΦΕΚ 2718/8-10-2012 θα πρέπει να καταρτίσουν υποχρεωτικά όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε στελέχη και προσωπικό επιχειρήσεων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής κατηγορίες :

 • Επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου
 • Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου
 • Παρασκευαστές και συσκευαστές που πωλούν λιανικώς
 • Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας
 • Μονάδες παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
 • Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
 • Επιχειρήσεις αποθήκευσης
 • Διανομείς και μεταφορείς
 • Επιχειρήσεις αρτοποιητικής νομοθεσίας

 

Στόχος

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας, της παραγωγής ασφαλών προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή

Πιστοποίηση

Μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης, οι συμμετέχοντες υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Ο χρόνος διεξαγωγής και τα θέματα εξέτασης καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΕΤ και τα οποία γνωστοποιούνται μέσω του φορέα μας.

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην διαδικασία των εξετάσεων , εκδίδεται από τον ΕΦΕΤ βεβαίωση με ισόβια διάρκεια.

Διάρκεια Προγράμματος

10 ώρες

Περιεχόμενο Προγράμματος

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων Επίπεδο 1  περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες :

 • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
 • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
 • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδιση τους
 • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
 • Το Εργασιακό Περιβάλλον
 • Πρακτικές καθαρισμού
 • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
 • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Το «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ» εγγυάται για το μέγιστο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα μέσω των άρτια εξειδικευμένων επιστημονικών στελεχών του και σεβόμενο την οικονομική κατάσταση στη χώρα μας, προσφέρει προσιτές και ανταγωνιστικές τιμές στα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί.

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σου.