Το «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ»  σε συνεργασία με την UNICERT (Universal Certification Solutions) θα υλοποιήσει κύκλους πιστοποιήσεων στο γνωστικό αντικείμενο «Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης».

Πρόκειται για ένα Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (UNICERT PROFESSIONAL) στον τομέα της Γραμματειακής Διεύθυνσης που μπορεί να παρέχει στους κατόχους του ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, δεδομένης της συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιου αποδεικτικού ως προαπαιτούμενο για την πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και για επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Η νέα πιστοποίηση αφορά όλους τους εργαζόμενους ή αναζητούντες εργασία σε θέσεις διοικητικής υποστήριξης, γραμματείας, υποδοχής και συναφών αντικειμένων που θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους με ένα πιστοποιητικό κύρους. Η πιστοποίηση «Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης» της UNICERT, διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης κατά ISO 17024 παρέχει στους κατόχους της τη δυνατότητα διεθνούς αναγνώρισης.

Η πιστοποίηση «Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης» της UNICERTαποτελείται από δύο (2) ενότητες. Η πρώτη ενότητα πραγματεύεται αποκλειστικά θέματα θεωρίας του αντικειμένου και η δεύτερη περιλαμβάνει προηγμένες δεξιότητες στην χρήση Η/Υ.

Ενδεικτικά για την πρώτη ενότητα θα διδαχθούν θεματικά αντικείμενα όπως Μάνατζμεντ, οργάνωση γραφείου επιχείρησης, εμπορική αλληλογραφία, δημόσιες σχέσεις κ.α. και για την δεύτερη ενότητα τεχνικές επιτραπέζιων εκδόσεων, μεγάλα έγγραφα, προχωρημένες τεχνικές πινάκων και γραφημάτων, προχωρημένες τεχνικές αυτοματισμού, προχωρημένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων κ.α.

Οι υποψήφιοι, μετά από την απαραίτητη κατάρτιση εξετάζονται μέσω του onlineεξεταστικού προγράμματος της UNICERT σε δύο (2) εξεταστικές περιόδους διάρκειας 45 λεπτών .

Προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις για την πιστοποίηση «Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης» της UNICERT είναι η κατοχή πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων Η/Υ, που έχει εκδοθεί από οποιονδήποτε φορέα αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στα τρία (3) γνωστικά αντικείμενα του Α.Σ.Ε.Π.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο  «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ»  στην οδό Δούνια 1 στην Τρίπολη και στο τηλέφωνο 2710238821 και επωφεληθείτε τώρα από τις τιμές πακέτου που σας προσφέρει.

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σου.