Σύμφωνα με έρευνα της ManpowerGroup ,το μέλλον της εργασίας καταδεικνύεται με θετικό πρόσημο «Η Επανάσταση των Δεξιοτήτων», το οποίο δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας και παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 18,000 εργοδότες σε 43 χώρες από όλους τους κλάδους.

1 στους 5 εργοδότες (19%) αναμένουν ότι οι ανατρεπτικές τεχνολογικές εξελίξεις θα οδηγήσουν σε αύξηση των θέσεων εργασίας, όσο οι θέσεις αυτές προσαρμόζονται στις μελλοντικές ανάγκες της εργασίας. 6 στους 10 εργοδότες (64%) προσδοκούν ότι θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας εφόσον οι εργαζόμενοι διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες και είναι προετοιμασμένοι να μάθουν νέες, να τις αξιοποιούν με το βέλτιστο τρόπο στην καθημερινότητα τους αλλά και να τις προσαρμόζουν.

Οι νέες τεχνολογίες σταδιακά θα απαιτούν εξειδικευμένες δεξιότητες για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Στην ανάγκη για πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων, καταγράφονται διάφορες θέσεις: θα δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας, διαφορετικές θέσεις εργασίας, λιγότερες θέσεις απασχόλησης, ακόμα και ότι δεν θα υπάρξει καμία νέα θέση εργασίας. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι θα χρειαστούν νέες δεξιότητες τις οποίες θα χρησιμοποιούν πιο συχνά για να παραμείνουν ενεργοί επαγγελματικά σε νέες θέσεις εργασίας που ίσως να μην είχαμε σκεφτεί ότι θα διαμορφώνονταν.

«Σε αυτή την Επανάσταση των Δεξιοτήτων, η ευμάθεια -η επιθυμία και η ικανότητα να μαθαίνει κανείς δεξιότητες έτσι ώστε να παραμένει σχετικός και επαγγελματικά ενεργός- θα αποτελεί τον παράγοντα εξισορρόπησης διεθνώς στην σημερινή εποχή των τεχνολογικών εξελίξεων», όπως δηλώνει ο Jonas Prising, Προέδρος και CEO της ManpowerGroup. Η πόλωση στο εργασιακό περιβάλλον παραμένει σημαντικό ζήτημα. Για αυτό το λόγο, είναι απαραίτητο να λάβουμε άμεση δράση για την ενδυνάμωση και τον επαναπροσδιορισμό των δεξιοτήτων των εργαζομένων, αντιμετωπίζοντας το χάσμα ανάμεσα στους «έχοντες δεξιότητες» και «μη έχοντες δεξιότητες»- ανάμεσα σε αυτούς που διαθέτουν τις κατάλληλές δεξιότητες και σε εκείνους που βρίσκονται σε κίνδυνο να μην τις εξελίξουν και να μην μείνουν πίσω. Είναι σημαντικό επίσης, να παρακινήσουμε εκείνους που δεν συμμετέχουν ολοκληρωτικά στο εργασιακό περιβάλλον. Όλα τα παραπάνω πλαισιώνουν αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως την ανάδυση της Επανάστασης των Δεξιοτήτων».

Παρατίθενται τα κύρια ευρήματα της έρευνας:

  • Οι εργοδότες στην Ιταλία, Γουατεμάλα και Περού είναι πιο αισιόδοξοι σχετικά με την επίδραση της αυτοματοποίησης στην εργασία. Παραπάνω από το ένα τέταρτο των εργοδοτών στην Ινδία αναμένουν μείωση στο ανθρώπινο δυναμικό, η Βουλγαρία, Σλοβακία και Σλοβενία ακολουθούν.
  • Οι εργαζόμενοι στον κλάδο του IT και στην Εξυπηρέτηση Πελάτων εμφανίζονται αισιόδοξοι. Αυτοί οι εργοδότες αναμένουν σημαντικές αυξήσεις στο ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού τους.
  • Ραγδαία αύξηση στη ζήτηση καταγράφεται σε αρκετούς κλάδους και γεωγραφικές περιοχές για τους Αναλυτές Δεδομένων, για την διαχείριση των Big Data. Και στον κλάδο της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) αναμένεται αύξηση σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, καθώς οι επιχειρήσεις κατευθύνονται προς αυτή την περίοδο των αλλαγών.