Σήμερα η Τεχνική Εκπαίδευση καλείται να προετοιμάσει τους υποψηφίου ως αυριανούς εργαζόμενους μέσα σε ένα εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από:

  • Την αλλαγή σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας: επαγγέλματα, προϊόντα, μεθόδους, υπηρεσίες, τεχνολογικά επιτεύγματα, στάσεις κ.α. αλλάζουν με ρυθμούς που δύσκολα παρακολουθεί ο απλός πολίτης.
  • Την έκρηξη των γνώσεων, κυρίως στην τεχνολογία και τις θετικές επιστήμες: υπολογίζεται ότι στον τομέα των μηχανικών διπλασιάζεται η γνώση κάθε πέντε χρόνια.
  • Τη ριζική αλλαγή της οργάνωσης της εργασίας. Από τον Τεϋλορισμό, που απαιτούσε εργαζόμενους εκτελεστικά όργανα σε θέσεις ρουτίνας, περνούμε στην ευέλικτη εξειδίκευση, η οποία έχει ανάγκη από πολυεπιδέξιους εργαζόμενους με πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, φαντασία, επινοητικότητα και αισθητική αντίληψη.
  • Την επαγγελματική κινητικότητα: υπολογίζεται ότι ο σημερινός νέος θα αλλάξει τρεις έως επτά φορές επάγγελμα κατά τη διάρκεια του οικονομικά ενεργού βίου του

Με αυτά ως δεδομένα γίνεται φανερό ότι κάτω από τις σημερινές συνθήκες, δίδεται η δυνατότητα στους υποψηφίου να έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να οδηγηθούν σε εργασίες υψηλά αμειβόμενες, με δυνατότητα εξέλιξης και χωρίς τον κίνδυνο της ανεργίας, ή του κοινωνικού αποκλεισμού.