Η προσωπική πώληση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του μείγματος προώθησης μιας επιχείρησης και μια από τις κρισιμότερες πτυχές της πολιτικής μάρκετινγκ.

Εκείνο που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες η προσωπική πώληση αποτελεί μια από τις καθοριστικότερες λειτουργίες και δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Ως φυσικό επακόλουθο το έργο του πωλητή γίνεται όλο και πιο περίπλοκο και απαιτητικό. Στην εξέλιξη του έργου του συνέβαλε σημαντικά το υπερβολικά ανταγωνιστικό κλίμα που επικρατεί σήμερα στον κόσμο των επιχειρήσεων, η συνεχιζόμενη πρόοδος της τεχνολογίας των προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και η αρτιότερη κατάρτιση των καταναλωτών – αγοραστών.

Σήμερα οι καταναλωτές θεωρούν και αντιμετωπίζουν τις περισσότερες αγορές τους ως επενδύσεις και αυτό επιφορτίζει τους πωλητές με την ευθύνη της δημιουργίας μακροπρόθεσμων σχέσεων με αυτούς. Όλο και περισσότερο λοιπόν επιβάλλεται στους πωλητές να επικεντρώνονται στην πώληση μέσω της επίλυσης των αναγκών του πελάτη και όχι στην πώληση δια της πειθούς. Σήμερα η επιτυχία στην προσωπική πώληση δεν περνά πλέον από την φορτική επιμονή.

Η προσωπικότητα και τα ατομικά χαρακτηριστικά του πωλητή εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας μιας πώλησης αλλά πλέον δεν αρκούν. Μια επιτυχημένη σταδιοδρομία απαιτεί από τον πωλητή να καταλαβαίνει σε βάθος τα προϊόντα της εταιρείας και τον τρόπο με τον οποίο αυτά ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πελάτη. Ένας επιτυχημένος πωλητής πρέπει να συνδυάζει έμφυτη ικανότητα και επίκτητα προσόντα.