Έναρξη

28 Νοεμβρίου και 5 Δεκεμβρίου

Σκοπός του προγράμματος

To σεμινάριο εξασφαλίζει μια επιπλέον εξειδίκευση στην εξασφάλιση των απαραίτητων γνώσεων για τη σωστή χρήση των τεχνικών μέσων που διατίθενται και συγκεκριμένα ανιχνευτές x-ray αποσκευών, φορητούς ανιχνευτές μετάλλων και μαγνητικές πύλες.

Συνδυάζεται η εκπαίδευση στα παραπάνω αντικείμενα με πρακτικοποιημένη θεωρία και εξάσκηση με μεγάλο πλήθος υπόπτων εικόνων μέσω προσομοιωτή.

Θεματικές Ενότητες

Η παραπάνω εκπαίδευση πραγματοποιείται:

Σε 6 ώρες – θεωρητικής  κατάρτισης (εισήγηση, προβολή ΡΡ, συζήτηση)  και σε

6 ώρες πρακτικοποιημένης θεωρίας βασισμένη σε εικόνες x-ray πραγματικές εμπειρίες, καθώς και εξάσκηση με προσομοιωτή (επίδειξη από εισηγητή και προσωπική εξάσκηση από τους καταρτιζόμενους).

Τρόπος Παρακολούθησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως στο χώρο σας, μέσω σύγχρονου e-learning, όπου οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν μόνο Η/Υ με camera – ακουστικά-μικρόφωνο και internet στο χώρο τους.

Κόστος

120 ευρώ

Παροχές

Βεβαίωση παρακολούθησης

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σου.