Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Επιστημόνων–Ελευθέρων Επαγγελματιών για αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων-600€

2020-04-15T18:11:35+00:00Προγράμματα για εργαζόμενους|

Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας (Security) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας

2021-05-29T10:11:54+00:00Προγράμματα για εργαζόμενους|

Πρόγραμμα κατάρτισης για την Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – Πιστοποίηση ΕΦΕΤ

2021-12-04T09:24:12+00:00Προγράμματα για επιχειρήσεις, Προγράμματα για εργαζόμενους|

Πιστοποίηση Αγροτών στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

2021-06-07T08:35:43+00:00Προγράμματα για εργαζόμενους, Σεμινάρια και πιστοποιήσεις|

Νέα πιστοποίηση “ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2021-05-29T09:12:31+00:00Προγράμματα για εργαζόμενους, Σεμινάρια Γραμματειακής Υποστήριξης, Σεμινάρια και πιστοποιήσεις|

Go to Top