Προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους.

2021-05-29T09:06:24+00:00Προγράμματα για επιχειρήσεις|

Πρόγραμμα κατάρτισης για την Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – Πιστοποίηση ΕΦΕΤ

2021-06-05T10:35:59+00:00Προγράμματα για επιχειρήσεις, Προγράμματα για εργαζόμενους|

Go to Top