Προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους.

2022-05-16T10:32:44+00:00Προγράμματα για επιχειρήσεις|

Πρόγραμμα κατάρτισης για την Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – Πιστοποίηση ΕΦΕΤ

2021-12-04T09:24:12+00:00Προγράμματα για επιχειρήσεις, Προγράμματα για εργαζόμενους|

Go to Top