Παιδαγωγικά Σεμινάρια και Πιστοποιήσεις

Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Διδακτική και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

2020-03-12T16:12:09+00:00Παιδαγωγικά Σεμινάρια και Πιστοποιήσεις|

Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

2020-09-11T10:24:18+00:00Παιδαγωγικά Σεμινάρια και Πιστοποιήσεις|

Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – Από τη Θεωρία στην Πράξη

2020-03-13T09:41:22+00:00Παιδαγωγικά Σεμινάρια και Πιστοποιήσεις|

Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

2020-03-12T16:17:03+00:00Παιδαγωγικά Σεμινάρια και Πιστοποιήσεις|

Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Υποστήριξη Προσφύγων & Μεταναστών – Θεωρητικές και Βιωματικές Προσεγγίσεις

2020-03-12T16:18:36+00:00Παιδαγωγικά Σεμινάρια και Πιστοποιήσεις|