Εκπαίδευση Ενηλίκων

Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Διδακτική και Μεθοδολογία της Πληροφορικής

2020-03-12T16:20:14+00:00Εκπαίδευση Ενηλίκων|

Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στο Διδακτικό Αντικείμενο

2020-03-12T16:20:55+00:00Εκπαίδευση Ενηλίκων|

Μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

2020-03-12T16:23:12+00:00Εκπαίδευση Ενηλίκων|

Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

2020-03-12T16:13:59+00:00Εκπαίδευση Ενηλίκων|

Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό πρόγραμμα “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση”

2020-03-12T16:26:33+00:00Εκπαίδευση Ενηλίκων|

Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

2020-03-12T16:27:16+00:00Εκπαίδευση Ενηλίκων|