Ανακοίνωση θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη / Project Manager

 

Εκπαίδευση
– Πτυχίο Νομικής/Πολιτικής Επιστήμης/Οικονομικών/Δημόσιας Διοίκησης

-Μεταπτυχιακός τίτλος θα ληφθεί υπόψη

– Άριστη γνώση αγγλικών

– Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Εμπειρία

– Eμπειρία στη διεκδίκηση κοινοτικών προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας   grants, twinning κ.λπ.

– Γνώση των διαδικασιών κοινοτικών διαγωνισμών και εμπειρία στην κατάρτιση προσφορών, προϋπολογισμών κ.λπ.

– Εμπειρία στη διαχείριση και στην υλοποίηση ερευνητικών έργων (project management), έργων τεχνικής βοήθειας κλπ.

– Εμπειρία στη συγγραφή αναφορών και εκθέσεων

 

Συμπληρωματικά προσόντα
– Ικανότητα επικοινωνίας
– Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
– Καλή γραπτή και προφορική έκφραση στα ελληνικά και τα αγγλικά

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό το αργότερο μέχρι
8 Μαΐου 2017 στο fax 210 33.90.522 ή στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: centre@cecl.gr.

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
ΤΗΛ.: (210) 36.23.634, 36.23.736· FAX: (210) 33.90.522
Website: www.cecl.gr · E-mail: centre@cecl.gr