Διάρκεια Προγράμματος 12 μήνες

Ώρες Διδασκαλίας 450

Μονάδες ECVET 22,5

Περίοδος Προγράμματος 01/03/2021 έως 01/03/2022

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις και αποτελεί μια εισαγωγή στον τομέα της ψυχολογίας.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι /ες θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίσουν εις βάθος τις επιστημονικές και θεωρητικές βάσεις, τη φιλοσοφία και τη στοχοθεσία της επιστήμης της Ψυχολογίας
  • εκπαιδευτούν στον συνδυασμό μοντέλων και τεχνικών, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να επιλέξουν ή να αναπτύξουν τις πιο κατάλληλες και αποδοτικές γι’ αυτούς και για τους άλλους.
  • γνωρίσουν τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της ψυχολογίας, καθώς και τις καινοτόμες παρεμβάσεις, όσον αφορά την ψυχική υγεία.
  • κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους δρα και φέρεται ένας άνθρωπος καθώς και το τι είναι αυτό που υποκινεί την εκάστοτε συμπεριφορά.
  • αναπτύξουν την κριτική σκέψη στην αναγνώριση διάφορων ψυχολογικών φαινομένων.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

On line  -εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ένα τεστ με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στο τέλος του Προγράμματος

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διδακτική Ενότητα  1

Εξελικτική Ψυχολογία – Γνωστική και Συναισθηματική ανάπτυξη κατά την εμβρυϊκή, βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία.

Διδακτική Ενότητα  2

Εξελικτική Ψυχοπαθολογία για Παιδιά και Εφήβους

Διδακτική Ενότητα  3

Έμφυλες ταυτότητες και σύγχρονες μορφές οικογένειας

Διδακτική ενότητα 4

Θετική Ψυχολογία

Διδακτική Ενότητα  5

Νοημοσύνη, πολλαπλή και συναισθηματική νοημοσύνη- Τεστ αξιολόγησης

Διδακτική Ενότητα  6

Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Επαγγελματική απόφαση και αυτοεκτίμηση.

Διδακτική Ενότητα  7

Ψυχομετρικά τεστ, παιδικό ιχνογράφημα, παιγνιοθεραπεία, δραματοθεραπεία

Διδακτική Ενότητα  8

Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή

Διδακτική ενότητα 9

Επαγγελματική Συμβουλευτική και Τεστ Επαγγελματικού

Διδακτική ενότητα 10

Εργασιακή Ψυχολογία και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Διδακτική Ενότητα  11

Ψυχολογία του διαδικτύου και ψηφιακή ταυτότητα

Διδακτική Ενότητα  12

Ψυχολογία και Τέχνη: Εκπαιδευτικές και Θεραπευτικές εφαρμογές

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σου.