Ο τουρισμός υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει τουλάχιστον 220.000 θέσεις εργασίας -τις περισσότερες από κάθε άλλο κλάδο – μέσα στην επόμενη 10ετία (έρευνα ΣΕΒ – McKinsey). To αρνητικό στοιχείο της «εποχικότητας» τείνει να ξεπεραστεί, καθώς βασικός στόχος της ακολουθούμενης πολιτικής είναι η χρονική επέκταση της σεζόν με τη διεύρυνση νέων επιλογών στον τομέα (ιατρικός, θρησκευτικός τουρισμός, αγροτουρισμός κ.λ.π). Η ανάπτυξη έχει ήδη ξεκινήσει σε έναν κλάδο ο οποίος χαρακτηρίζεται «εντάσεως εργασίας», όσο δηλαδή αυξάνεται η ζήτηση για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, τόσο περισσότερες είναι και οι θέσεις που δημιουργούνται.

Ο κομβικός ρόλος του Στελέχους στον χώρο της υποδοχής στον ευρύτερο τομέα της φιλοξενίας, είναι αυτός που θα καθορίσει την πρώτη εντύπωση του πελάτη για τις υπηρεσίες που θα απολαύσει. Είναι το καλωσόρισμα, η ενίσχυση του αισθήματος της ικανοποίησης, η “βιτρίνα” της εταιρείας. Και είναι δεδομένο πόσο δύσκολα αλλάζει η πρώτη εντύπωση!

Το πρόγραμμα σταδιοδρομίας «Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου» στοχεύει όχι απλά στην εκμάθηση των απαραίτητων εργασιών για την υποδοχή των πελατών σε κάποιο τουριστικό κατάλυμα, αλλά στην πλήρη ενημέρωση, εξοικείωση και προσομοίωση των καθημερινών εργασιών που έχει να διαχειριστεί το Στέλεχος σ΄αυτή τη θέση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αποτελεί μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση για όσους θέλουν να εργαστούν, στο πιο νευραλγικό τμήμα ενός ξενοδοχείου, που δεν είναι άλλο από το τμήμα της Υποδοχής. Κινείται σε δύο βασικά πλαίσια: το θεωρητικό και το πρακτικό.

 • Το θεωρητικό καλύπτει τη βασική εκπαίδευση που αφορά στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, στην οργάνωση και στη λειτουργία του τμήματος της Υποδοχής.
 • Το πρακτικό, μέσα από μελέτες περίπτωσης, παρουσίαση του χειρόγραφου συστήματος και παράλληλη παρουσίαση-εκπαίδευση σε προγράμματα PMS (πρόγραμμα Alexandros της εταιρείας Sunsoft), ολοκληρώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ – FRONT OFFICE AGENT».

 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα είναι σε θέση:

 • Να εφαρμόζουν τα συστήματα λειτουργίας της Υποδοχής σε ξενοδοχειακές μονάδες
 • Να σχεδιάζουν την πολιτική κρατήσεων – πωλήσεων
 • Να υλοποιούν τις απαραίτητες, σε κάθε στάδιο εξυπηρέτησης, διαδικασίες
 • Να υιοθετήσουν την τουριστική συνείδηση και τη σημασία της άρτιας εξυπηρέτησης πελατών
 • Να προτιμούν, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τη χρήση των συστημάτων και διαδικασιών που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών
 • Να υποστηρίζουν τη σημαντικότητα του τμήματος της Υποδοχής στη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

 • 1. H Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

 • 2. Τα Τουριστικά Καταλύματα και οι Διακρίσεις Τουριστικών Καταλυμάτων

 • 3. Η Οργάνωση του Τμήματος της Υποδοχής

 • 4. Κανονισμός Ξενοδόχων και Πελατών Αυτών

 • 5. Λειτουργίες Υποδοχής

 • 6. Κρατήσεις – Πωλήσεις

 • 7. Εργασίες Υποδοχής

 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών

 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Ανδρέας Παπαθεοδώρου
Διδάσκων: Βασιλική Ράπτη

Πληροφορίες

 • 9 Μήνες
 • Ναι
 • 22.5
 • Προαιρετική
 • Ελληνικά

Εγγραφές έως 30 Οκτωβρίου 2020

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σου.