Ο τομέας της εστίασης και των τουριστικών επαγγελμάτων βρίσκεται ανάμεσα στους πέντε πιο περιζήτητους επαγγελματικούς κλάδους καθώς αποτελείται από επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση, για τα οποία προβλέπονται συνεχώς νέες προοπτικές απασχόλησης. Το πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων “Υπάλληλος Εστίασης – Σερβιτόρος” έχει σκοπό να βοηθήσει τους απασχολούμενους στο χώρο του τουρισμού και της εστίασης, έναν κλάδο που έχει ιδιαίτερη ζήτηση στη χώρα μας και συγκεκριμένα αφορά ήδη εργαζομένους ή άτομα που ενδιαφέρονται να ασκήσουν το επάγγελμα του τραπεζοκόμου (σερβιτόρου). Ενταχθείτε δυναμικά στο χώρο του τουρισμού και αποκτήστε εξειδικευμένες  γνώσεις και δεξιότητες.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Στους νεοεισερχόμενους στο χώρο της εστίασης αφού αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, καθώς η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότεραπεδία μάχης για κάθε επιχείρηση.
 • Στους απασχολούμενους του κλάδου (επιχειρηματίες εστίασης, F&Β Managers, Maitre, σερβιτόρους) καθώς αποτελεί ένα βασικό εργαλείο αναβάθμισης γνώσεων και απόκτησης των απαραίτητων δεξιοτήτων για την άριστη εξυπηρέτηση πελατών, την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων, αλλά και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι:

 • Να γνωρίζουν τη θεωρία που αφορά στις επισιτιστικές επιχειρήσεις.
 • Να γνωρίζουν, να υιοθετούν και να εφαρμόζουν την ιεραρχία και τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων στις επισιτιστικές επιχειρήσεις.
 • Να περιγράφουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του σερβιρίσματος (πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά).
 • Να γνωρίζουν τον εξοπλισμό του εστιατορίου και τη χρήση του.
 • Να περιγράφουν και να εφαρμόζουν τους τρόπους σερβιρίσματος.
 • Να περιγράφουν τα γεύματα και τους κανόνες σύνταξης μενού.
 • Να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν το savoir vivre.
 • Να προτιμούν, ανάλογα με τις συνθήκες, το σωστό τρόπο σερβιρίσματος.
 • Να διαχειρίζονται σωστά τα παράπονα των πελατών.
 • Να διαχειρίζονται σωστά το χρόνο τους.
 • Να προσέχουν την εμφάνισή τους.
 • Να προτείνουν εδέσματα, ποτά και κρασί σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.
 • Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους γενικούς κανόνες Υγιεινής.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

 • 1. Οι Επισιτιστικές Επιχειρήσεις – Ιστορική Αναδρομή και οι Εργαζόμενοι στα Επισιτιστικά Τμήματα

 • 2. Το Εστιατόριο και το Art de la Τable

 • 3. Τα Γεύματα

 • 4. Σερβίρισμα Πελατών

 • 5. Σερβίρισμα Κρασιού

 • 6. Σερβίρισμα Ποτών

 • 7. Γενικοί Κανόνες Υγιεινής

 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών

 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Κουτελιδάκης Αντώνιος
Διδάσκων: Ράπτη Βασιλική

Πληροφορίες

 • 9 Μήνες
 • Ναι
 • 22.5
 • Προαιρετική
 • Ελληνικά

Εγγραφές έως 30 Οκτωβρίου 2020

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σου.