Το πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων (Unicert Skills) που εκδίδει ο φορέας Unicert αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο

ή σε ένα (1) ή περισσότερα από τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα ανά τομέα:

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 1. Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου / Κρατήσεων
 2. Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου Ξενοδοχείου
 3. Υπάλληλος Κρατήσεων Ξενοδοχείου
 4. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα
 5. Σερβιτόρος
 6. Μπουφετζής
 7. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing
 8. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού
 9. Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου
 10. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης
 11. Οροφοκόμος
 12. Λινοθηκάριος
 13. Τουριστικός Αντιπρόσωπος
 14. Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου
 15. Επαγγελματίας Καθαριστής/-στρια