Περιγραφή

Ως  Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ, απόφοιτος του ΙΕΚ UNICERT,   έχεις εκπαιδευθεί στα πιο δημοφιλή πακέτα λογισμικού και τις πιο σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού, ώστε να σταδιοδρομήσεις σε έναν δυναμικό τομέα με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Ως  Προγραμματιστής είσαι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας που εγκαθιστά, υποστηρίζει και ελέγχει τη σωστή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, φροντίζεις για την ασφάλειά τους από κυβερνοεπιθέσεις, αναπτύσσεις και διαχειρίζεσαι βάσεις δεδομένων και άλλα συστήματα πληροφορικής.

Τώρα και Εξ Αποστάσεως!

Σημεία υπεροχής στο ΙΕΚ UNICERT