Περιγραφή

Ως Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, απόφοιτος του ΙΕΚ UNICERT, είσαι άριστα καταρτισμένος στην εγκατάσταση, διαχείριση και υποστήριξη  της λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, αυτόνομων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και περιφερειακών μηχανών γραφείου και τηλεφωνικών κέντρων. Με την ιδιότητα του Τεχνικού Η/Υ είσαι ένας απαραίτητος συνεργάτης,  περιζήτητος στην αγορά εργασίας, καθώς γνωρίζεις σε βάθος την τεχνολογία των Η/Υ, των περιφερειακών συσκευών και του τηλεφωνικού κέντρου μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Τώρα και Εξ Αποστάσεως!

Σημεία υπεροχής στο ΙΕΚ UNICERT

 • Αναλογικά Ηλεκτρονικά
 • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Επικοινωνίες Δεδομένων
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Προγραμματισμός Η/Υ
 • Προσωπικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
 • Περιφερειακές Μονάδες Η/Υ
 • Διαθεματική Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση

Επαγγελματική Αποκατάσταση