Περιγραφή

Ως απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του ΙΕΚ UNICERT κάνεις καριέρα στον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, σε έναν κλάδο με μεγάλα ποσοστά επαγγελματικής αποκατάστασης. Η  on the job κατάρτιση που ξεχωρίζει το ΙΕΚ UNICERT σε καθιστά τον σύγχρονο επαγγελματία, εξοπλισμένο με γνώσεις τελευταίας τεχνολογίας  για τον σχεδιασμό και την συντήρηση των δικτύων υπολογιστών, του hardware και software μιας επιχείρησης.

Τώρα και Εξ Αποστάσεως!

Σημεία υπεροχής στο ΙΕΚ UNICERT

 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Επικοινωνίες Δεδομένων
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Ηλεκτρονικές & Ψηφιακές
 • Μετρήσεις
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Διαχείριση Δικτύων
 • Κινητή Τηλεφωνία
 • Εγκατάσταση Δικτύων (Δομημένη Καλωδίωση)
 • Τηλεφωνικά Κέντρα
 • Ασφάλεια Δικτύων
 • Διαθεματική Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση

Επαγγελματική Αποκατάσταση