ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 01/03/2021 – 01/03/2022

Το κέντρο εκπαίδευσης Ματίνα Παράσχου σε συνεργασία με την DGROUP

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα και πτυχές της σχολικής ψυχολογίας δίνοντας έμφαση σε σύγχρονες θεωρίες και έρευνες που θα του επιτρέψουν την κατανόηση ή τη γνωστική εμβάθυνση στον ευρύ και πολυσχιδή κόσμο της σχέσης του παιδιού με το σχολείο.

2. Η κατανόηση και η γνωστική εμβάθυνση του ρόλου των ψυχολογικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων που συνδέονται με τη μάθηση, τη διδασκαλία και την προσαρμογή των μαθητών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

3. Η εξοικείωση με τις αρχές και μεθόδους της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

4. Η κριτική σύγκριση των θεωριών μάθησης – να διαθέτουν γνώσεις και βασικές δεξιότητες για διευκόλυνση μαθητών που χρειάζονται στήριξη στη μάθηση ή/και στην προσαρμογή τους στο σχολείο.

5. Η ευαισθητοποίηση ότι η Σ.Ψ. θεωρείται σήμερα ως ένας από τους βασικότερους και νευραλγικότερους κλάδους της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, αφού ασχολείται με τη διαμόρφωση, την εξέλιξη αλλά και τις με τις επιπτώσεις στην προσωπικότητα του ατόμου εξαιτίας της καθοριστικής και μακροχρόνιας δυναμικής, που αναπτύσσει το άτομο με το σχολείο και τη σχολικής ζωή – από το νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μετά το τέλος του προγράμματος, ο επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

· κατανοεί το είδος, τον τρόπο, τις θεωρίες και τα μοντέλα συμβουλευτικής και εκπαιδευτικής παρέμβασης σε παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον εαυτό τους, το σχολείο, τους εκπαιδευτικούς, τις παρέες συνομηλίκων, την οικογένεια, τις επιδόσεις και τη κοινωνική τους θέση στο σχολείο και τη διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης.

· χρησιμοποιεί και να αναλύει τις θεωρίες και τις τεχνικές που παρέχουν υποστήριξη στις οικογένειες των μαθητών,στους εκπαιδευτικούς, τους φορείς και τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στην εκπαίδευση.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

On line -εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ένα τεστ με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στο τέλος του Προγράμματος

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διδακτική Ενότητα 1

Έννοια, σκοπός, περιεχόμενο της σχολικής Ψυχολογίας

Διδακτική Ενότητα 2

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Διδακτική Ενότητα 3

Σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες

Διδακτική Ενότητα 4

Κοινωνική, ψυχολογική και γνωστική ανάπτυξη παιδιών σχολικής ηλικίας

Διδακτική Ενότητα 5

Κλίμα σχολικής τάξης – Παράγοντες διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος

Διδακτική Ενότητα 6

Η προσωπικότητα του δασκάλου. Ο δάσκαλος ως ηγέτης

Διδακτική Ενότητα 7

Αντιμετωπίζοντας μαθητές με διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης- συμπεριληπτική εκπαίδευση και ανοιχτό σχολείο

Διδακτική Ενότητα 8

Εννοιολογικός προσδιορισμός και είδη της αποκλίνουσας συμπεριφοράς μαθητών στο σχολείο

Διδακτική Ενότητα 9

Διαχείριση κρίσεων και σύγκρουση στα πλαίσια του σχολείου

Διδακτική Ενότητα 10

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτική Ενότητα 11

Ανατροφοδότηση εκπαιδευόμενων

Διδακτική Ενότητα 12

Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος

 

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : 12 ΜΗΝΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : 499 € ΣΕ ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ!

 

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σου.