Εισαγωγή  / Γενική Παρουσίαση

Το σεμινάριο στηρίζεται σε θεμελιώδεις γνώσεις δικτύων και τεχνολογιών Cisco επιπέδου Associate (CCNA Routing, Switching, Security) και παρουσιάζει στοιχεία OSI L2 / L3 Network Security, με πρακτική εξάσκηση σε πραγματικά σενάρια.

Για την ασφάλεια στο L2 (Data Link Layer) ξεκινώντας από το port security καταλήγουμε στον έλεγχο του πρωτοκόλλου Spanning Tree και των broadcasts μέσα στο Campus.

Για την ασφάλεια στο L3 (Network Layer) ξεκινώντας από απλές, αλλά και πιο σύνθετες Access Control Lists, προχωρούμε στην υλοποίηση ενός απλού Zone-Based Policy Firewall. Τέλος, κάνουμε μία εισαγωγική παρουσίαση-συζήτηση-ρυθμίσεις του Cisco ASA.

Για όλες τις θεματικές ενότητες προβλέπεται εισήγηση / συζήτηση και πρακτική με χρήση του Cisco Packet Tracer. Το πρόγραμμα έχει περισσότερο χαρακτήρα Workshop (εργαστήριο Πληροφορικής με εγκατεστημένο το τελευταίο Packet Tracer) και λιγότερο παρουσίασης / εισήγησης.

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε σπουδαστές πληροφορικής / δικτύων με βασικές γνώσεις TCP/IP και τεχνολογιών Cisco, αλλά και σε κάθε φίλο της τεχνολογίας που τον ενδιαφέρει η υλοποίηση απλών και αποτελεσματικών τεχνικών ασφάλειας με Cisco routers και switches, με βάση τις καλές πρακτικές.

Θεματική Ενότητα Ώρες
TCP/IP Fundamentals: Μοντέλο Αναφοράς OSI, στοίβα TCP/IP, πρωτόκολλα αναφοράς 4
Ασφάλεια στο L2: port security, VLANs, ρυθμίσεις του Spanning-Tree Protocol, storm control 4
Ασφάλεια στο L3: τι είναι το packet filtering (stateless/stateful), εισαγωγή στις Access Control Lists 4
Ασφάλεια στο L3: Cisco IOS Access Control Lists: περιπτώσεις και παραδείγματα 4
Ασφάλεια στο L3: Zone-Based Policy Firewall: εισαγωγική συζήτηση και παράδειγμα 4
Cisco Adaptive Security Appliance: εισαγωγική συζήτηση και παράδειγμα 4
Σύνολο Ώρων (σε έξι εισηγήσεις) 24
Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σου.