Περιγραφή

Ως Στέλεχος  Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ( Logistics ) ασκείς σημαντική δραστηριότητα για τη λειτουργία και την κερδοφορία μιας επιχείρησης. Ως  σπουδαστής της ειδικότητας Logistics του ΙΕΚ UNICERT αποκτάς σημαντικές γνώσεις σχετικά με την εξασφάλιση και τη διακίνηση προμηθειών στον επιθυμητό χώρο και χρόνο ,τον έλεγχο και την εποπτεία της διαδικασίας εισροής και εκροής  υλικών και αγαθών, το συντονισμό ανθρώπων και υλικών πόρων παρακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς.

Τώρα και Εξ Αποστάσεως!

Πλεονεκτήματα ΙΕΚ UNICERT