Περιγραφή

Ως Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου  εξασφαλίζεις μια πετυχημένη καριέρα που συνδυάζει υψηλές αποδοχές και σίγουρο επαγγελματικό μέλλον. Στο ΙΕΚ UNICERT εκπαιδεύεσαι στην εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS και IAS) με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών από επαγγελματίες του κλάδου.

Τώρα και Εξ Αποστάσεως!

Πλεονεκτήματα