Η νέα προθεσμία υποβολής – Ποιοι συμμετέχουν

Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα έχουν οι υποψήφιοι άνεργοι ΟΑΕΔ που επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα voucher (voucher.gov.gr) των 10.000 θέσεων με επίδομα ύψους 2.520 ευρώ.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εργασίας, οι νέες ημερομηνίες υποβολής για ωφελούμενους άνεργους και παρόχους ορίζεται η 26η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Υπενθυμίζεται ότι πριν ανακοινωθεί παράταση, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στην πλατφόρμα του voucher ολοκληρώνονταν την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Στο πρόγραμμα Συμβουλευτικής, υποστήριξης, κατάρτισης, πιστοποίησης και προώθησης στην απασχόληση ανέργων συμμετέχουν μέσω υποβολής ψηφιακής αίτησης άνεργοι του ΟΑΕΔ από 30 έως 49 ετών. Όσοι ωφελούμενοι επιλεχθούν θα καταρτιστούν σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής.

Παράταση voucher
Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης με Αριθ. Πρωτ. 0.5432/22-12-2020, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας και επίδομα πρακτικής άσκησης, συνολικής αξίας 2.520 ευρώ.

Το πρόγραμμα για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, περιλαμβάνει:

  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες),
  • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητα των τομέων τεχνικών επαγγελμάτων:
  1. μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,
  2. υγείας – πρόνοιας,
  3. τουρισμού και επισιτισμού.
  • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
  • πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών κατόπιν εξειδικευμένης σύζευξης των ωφελούμενων με επιχειρήσεις.

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας http://www.voucher.gov.gr