Τα Προγράμματα Συμβουλευτικής κι Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Ετήσιο Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα “ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ “.

Κάνετε άμεσα εγγραφή – Επωφεληθείτε έκπτωση 200€

Η εισροή μεταναστευτικών και προσφυγικών ρευμάτων στην χώρα μας δημιούργησε ένα τελείως διαφορετικό κοσμοείδωλο. Επομένως, αποτελεί κοινή παραδοχή η διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας είτε ως δεύτερη γλώσσα είτε ως ξένη γλώσσα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να:

  • κατέχουν τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής γλώσσας
  • γνωρίζουν τον βασικό μηχανισμό της ελληνικής γλώσσας
  • κατανοούν τα βασικά μοντέλα διδασκαλίας
  • εφαρμόζουν αποτελεσματικά διδακτικά μοντέλα
  • διδάσκουν σε αλλόγλωσσους μαθητές
  • υιοθετούν κουλτούρα ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση
  • εκτιμούν την «διαφορετικότητα» και την ειρηνική συνύπαρξη, της δημιουργίας και της προόδου.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Αν και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της δια βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία και στην πρόνοια, ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την παροχή υποστήριξης στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 30 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13)

[/fusion_tab]

Το παρόν ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12) διδακτικές μηνιαίες ενότητες. Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

Ενδεικτικές διδακτικές ενότητες:

Διδακτική ενότητα 1: Ιστορία και εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας – Όψεις της Γλώσσας

Διδακτική ενότητα 2: Κοινωνικές νόρμες για τη σχολική ενσωμάτωση και συνεκπαίδευση αλλογενών

Διδακτική ενότητα 3: Στοιχεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης – χαρακτηριστικά και ανάγκες μεταναστών και προσφύγων μαθητών

Διδακτική ενότητα 4: Διαχείριση πολιτισμικής τάξης

Διδακτική ενότητα 5: Σχεδιασμός και διαχείριση μαθήματος

Διδακτική ενότητα 6: Γλωσσική Διδασκαλία σε παιδιά. Εστίαση στον ειδικό μαθητικό πληθυσμό (πρόσφυγες – μετανάστες)

Διδακτική ενότητα 7: Τεχνολογία και διδασκαλία Ξένης Γλώσσας

Διδακτική ενότητα 8: Θέματα Ειδικής Αγωγής στην Εκμάθηση της Γλώσσας

Διδακτική ενότητα 9: Θέματα αξιολόγησης – Η Αξιολόγηση στην Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα

Διδακτική ενότητα 10: Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτική ενότητα 11: Συγγραφή πτυχιακής εργασίας και μεθοδολογία έρευνας

Διδακτική ενότητα 12: Δόμηση σχεδίου μικροδιδασκαλίας

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Τηλεκατάρτιση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Ετήσιο – 600 ώρες

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

[/fusion_tabs][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]