4 μόρια στους κατόχους πιστοποιητικού γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 45/24-12-2019 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΓΕ/2019) και το ΦΕΚ 46/24-12-2019 (ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 2ΓΕ/2019) που αφορούν τον μόνιμο διορισμό Εκπαιδευτικών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων , μοριοδοτείται  με 4 μόρια η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες : Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου ).

Πληροφορίες «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ», Δούνια 1 στην Τρίπολη , τηλέφωνα επικοινωνίας 2710238821, 2710242188 & 6936060334.

1ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

2ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ