Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ενίσχυση των επαγγελματιών του χώρου των πωλήσεων ανεξαρτήτου επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως προϊσταμένους, διευθυντές πωλήσεων και marketing που αναζητούν τρόπους αναβάθμισης των τμημάτων των οποίων προΐστανται. Η επιμόρφωση απευθύνεται επίσης σε στελέχη τμημάτων που έρχονται σε επαφή με πελάτες, νέους πωλητές που χρειάζονται καθοδήγηση και πληροφόρηση για την επαγγελματική τους ενασχόληση καθώς και σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν στον χώρο των πωλήσεων.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι  θα είναι σε θέση:

 • Να επανασχεδιάζουν το τμήμα πωλήσεων, ώστε να πετύχουν ουσιαστική και αποδοτική διαχείριση στο νευραλγικό αντικείμενο των πωλήσεων
 • Να στηρίζουν, να ενθαρρύνουν και να αξιολογούν τους πωλητές τους
 • Να αναβαθμίζουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη Διοίκηση τμημάτων Πωλήσεων
 • Να αναβαθμίζουν την ποιότητα και κατά συνέπεια την αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους
 • Να διατηρούνται «απασχολήσιμοι» στην αγορά εργασίας εφοδιάζοντας τους με επαγγελματικά μυστικά στη διαχείριση των πωλήσεων
 • Να αποκτούν προσόντα που μπορεί να αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

 • 1. Εισαγωγικές Έννοιες και Ορισμοί Διαχείριση Τμήματος Πωλήσεων (Sales Management)

 • 2. Προγραμματισμός & Σχεδιασμός Τμήματος Πωλήσεων

 • 3. Φάσεις Διοίκησης Τμήματος Πωλήσεων

 • 4. Προσωπικές Πωλήσεις & Επιχειρηματική Ηθική

 • 5. Η αποτελεσματική Επικοινωνία με τους Πελάτες, ως Μοχλός Κατανόησής τους

 • 6. Εντοπισμός Δυνητικών Πελατών, Διαμόρφωση Στρατηγικών Προσέγγισής τους

 • 7. Αντιμετώπιση Αντιρρήσεων Πελατών

 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών

 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Γεώργιος Κορρές
Διδάσκων: Ευάγγελος Γιομπλιάκης

Πληροφορίες

 • 9 Μήνες
 • Ναι
 • 22.5
 • Προαιρετική
 • Ελληνικά

Εγγραφές έως 30 Οκτωβρίου 2020

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σου.