Σήμερα οι μάνατζερς έργου (Project managers) έχουν ρόλο “κλειδί” στην εισαγωγή νέων προϊόντων και την καθοδήγησή τους προς την επιτυχία. Ως ηγέτες στη βιομηχανία της Πληροφορικής, οι μάνατζερς έργων πληροφορικής χαράσσουν στρατηγικές και οργανώνουν, προσεκτικά σχεδιασμένα, πλάνα δράσης για να ολοκληρώσουν τα έργα µε επιτυχία, ενσωματώνοντας συχνά σύνθετες δυναμικές και εναλλασσόμενες απαιτήσεις.

Το Πρόγραμμα IT Project Manager είναι σχεδιασμένο για όλους εκείνους που ήδη γνωρίζουν τις εφαρμογές της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών και θέλουν να συνδυάσουν διάφορες διευκολύνσεις της για να σχεδιάσουν, να δομήσουν, να διαχειριστούν, να παρουσιάσουν και να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα έργων πληροφορικής. Παράλληλα, είναι κατάλληλο και για φοιτητές, διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, προγραµµατιστές και αναλυτές συστημάτων πληροφορικής.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

 • 1. Δεξιότητες Διαχειριστή Έργων – Σχεδιασμός και Αναφορά Έργου – Ομάδες Έργου
 • 2. Κύκλος Ζωής Διαχείρισης ενός Έργου – Φάση Προγραμματισμού Έργου – Φάσεις Ανάλυσης και Σχεδιασμού
 • 3. Φάσεις Κατασκευής, Προγραμματισμού Δοκίμων και Προετοιμασίας – Φάση Προγραμματισμού και εφαρμογής τύπου Rollout – Μεθοδολογίες Διοίκησης / Διαχείρισης Έργου
 • 4. Διοίκηση Ταχείας Ανάπτυξης Εφαρμογών (Rapid Application Development-RAD) – Διαχείριση κινδύνων / Risk Management
 • 5. Επίλυση Προβλημάτων – Τεχνικές
 • 6. Διαχείριση Τεχνογνωσίας – Διαδίκτυο και Διαχείριση Έργων
 • 7. Τεχνικό Μέρος – Διαγράμματα
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η: Παπάνης Ευστράτιος
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Kαλλονιάτης Χρήστος
Διδάσκων/ντες: Γιομπλιάκης Ευάγγελος

Πληροφορίες

 • 9 Μήνες
 • Ναι
 • 22.5
 • Προαιρετική
 • Ελληνικά

Εγγραφές έως 30 Οκτωβρίου 2020

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σου.