Περιγραφή

Ως απόφοιτος της ειδικότητας Β. Βρεφονηπιοκόμων του ΙΕΚ UNICERT μεριμνάς για την αγωγή και τη φροντίδα βρεφών και νηπίων. Η ολιστική κατάρτισή σου στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους σε καθιστά υπεύθυνο και ευαίσθητο επαγγελματία για την ψυχοσωματική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας.

Σημεία υπεροχής στο ΙΕΚ UNICERT